Bezpieczne zakupy
 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym www.zbigniew-przyczepy.pl

Informacje ogólne

Administratorem Sklepu internetowego jest Zbigniew Brygoła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZBIGNIEW BRYGOŁA TRANSPORT SAMOCHODOWY TAXI HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Królowej Jadwigi, nr 3, lok. 27, 21-500 Biała Podlaska NIP:5371155389 REGON:030145577

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
ZBIGNIEW BRYGOŁA TRANSPORT SAMOCHODOWY TAXI HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI
ul. Królowej Jadwigi, nr 3, lok. 27, 21-500 Biała Podlaska

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

1.Poczty elektronicznej: zemar1@op.pl
2.Poczty tradycyjnej: ul. Królowej Jadwigi, nr 3, lok. 27, 21-500 Biała Podlaska
3.Telefonu: +48 696 008 826


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 1. Składanie zamówień i kontakt z klientem w  celu  ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dochodzenia roszczeń związanych ze złożonym zamówieniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym celem jest windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.
 4. Archiwizowanie dokumentacji, tj. zamówień i dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
 6. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Działania te jednak z uwagi na inne obowiązujące akty prawne prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych aktualnych zgód. Prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

dane kontaktowe;
dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
dane dotyczące usług marketingowych.


Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Administrator jest zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okres wskazany przepisami prawa lub jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i zachowania zasad rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

 1. Dokumenty rozliczeniowe:
  1. księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 2. Dokumenty związane z rękojmią:
  1. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 3. Dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody – do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenie zamówienia do klienta
 2. Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.
 3. Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 4. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
Żądania sprostowania swoich danych osobowych;
Żądania usunięcia swoich danych osobowych;
Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Żądania przenoszenia danych osobowych.


Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl